EXTRA INFORMATIE OVER VOETZORG BIJ REUMA:

De reumatoloog schrijft een verwijzing voor de medisch pedicure. Na een korte intake worden uw voeten verzorgd en een behandelplan opgesteld. De behandeling dient voldaan te worden.  De factuur  neem je mee naar huis waarna deze ingediend kan worden bij de verzekering.
De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van de eigen ( aanvullende) verzekering.
Voor meer informatie omtrent de hoogte van de vergoeding kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.
M.i.v. 01.01.2024 is het ook mogelijk om de voetzorg vergoed te krijgen uit het basispakket
(zie kolom hiernaast) vraag uw reuma specialist om een verwijzing naar de  podotherapeut.

EXTRA INFORMATIE VOOR DIABETEN / CHRONISCHE ZIEKTES:

Als u diabeet  bent of een chronische aandoening heeft is er jaarlijks een controle van de huisarts of podotherapeut.
Tijdens deze test wordt de sensibiliteit van de voeten bepaald,  bepaalde drukplekken gecontroleerd en uw bloeddoorstroming getest.
De uitslag hiervan bepaald welke vergoedingen u ontvangt:

  • bij simscode 0 en 1 komt u niet in aanmerking voor vergoeding, ook niet vanuit uw aanvullende verzekering.
  • bij simscode 2 of hoger (zorgprofiel 2, 3 of 4) komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.